جنگ های ایران

جنگ ایران و عراق

ایران و جنگ هشت ساله؛ فرصت‌های سوخته، اهداف دست نایافته روابط ایران و عراق از سال ۱۳۴۸ تا پیش از جنگ نیز به شدت تیره و تار بوده و پیش از انقلاب ایران ۱۰۴ مورد درگیری و جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد[۴۰] سرانجام، در پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر ایران به‌طور ضمنی پذیرفت که در ازای رفع اختلافات مرزی آبی […]

اسکرول
error: Alert: Content is protected !!